HSE Certification programs. 

i.e. : SHO, Site Safety Supervisor & Green Card

Penyelaras Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Asfani Musa

Penyelaras Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Latihan kompetensi bagi Koordinator Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Safety and Health Officer

Safety and Health Officer

Certified by Department of Safety and Health Malaysia.